OSP Rybarzowice za 2008 rok

Jak co roku w lutym – 01.02 w naszej jednostce odbyło się zebrania sprawozdawcze za ubiegły rok. W zebraniu tym oprócz strażaków z OSP i reprezentacji ochotników z innych straży wzięli udział również przedstawiciele szczebla samorządu gminnego, powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, oraz innych organizacji i instytucji współpracujących ze strażakami. Jest to czas podsumowania jak i podziękowań dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-szkoleniowych, działaniach w zakresie pracy z młodzieżą jak i pracach gospodarczo-remontowych w swoich remizach.

Działania – ogólnie 35 interwencje

  • pożarów: 11
  • miejscowych zagrożeń: 22
  • alarmów fałszywych: 2

Oprócz interwencji i zdarzeń dysponowanych przez PSP oraz Komendanta Gminnego, jednostki zabezpieczały wiele imprez sportowych oraz lokalnych w swoich miejscowościach. Strażacy brali udział w zabezpieczaniu terenu o znacznie szerszym zakresie działań m. in. Międzynarodowy Maraton –Bieg Ogień Lolka, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków oraz Koronacji Obrazu Matki Boskiej Szczyrkowskiej. Na terenie Gminy odbyły się dwukrotnie Zawody Sportowo- Pożarnicze dla seniorów i młodzieży.

Przy tej okazji w imieniu Związku OSP RP składam podziękowania druhom strażakom za kolejny rok humanitarnej i społecznej służby na rzecz społeczeństwa.

Komendant Gminny OSP
dh Stanisław Górny