Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP za 2013 r

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok.

W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 2 lutego rozpoczęte odegraniem Hymnu Strażackiego „Rycerze Floriana”. Otwarcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2013 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia - zawody, turnieje, uroczystości, kursy, szkolenia, działania sekcji historycznej oraz jednostki Operacyjno-Technicznej.

W podsumowaniu uwzględniono ilość wyjazdów do zdarzeń zgodnie ze statystyką PSP za 2013 rok, których było 44x, więcej artykuł: ”Alarmowo w 2013”. Przedstawiono również osiągnięcia MDP, drużyn strażackich którzy to reprezentowali straż nie tylko na szczeblu gminy, powiatu, województwa ale również poza granicami kraju.

Protokół Komisji Rewizyjnej zakończony wnioskiem o absolutorium dla Zarządu został przegłosowany ZA –jednogłośnie. Zostały również przedstawione plany na rok 2014. Priorytetowym zadaniem jest zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego o bardzo wysokich parametrach trakcyjnych.

W zebraniu uczestniczyli druhny, druhowie oraz młodzież z jednostki OSP Rybarzowice, reprezentacje ościennych straży, a także goście zaproszeni m. in. członkowie ZOW ZOSP RP dh Jan Cholewa – Prezes ZOP ZOSP RP, dh Mirosław Szemla wiceprezes WFOŚiGW, bryg. Tomasz Kania – Naczelnik Wydziału Kontrolno- Rozpoznawczego KM PSP w Bielsku-Białej, władze samorządowe Gminy Buczkowice- wójt Józef Caputa wraz z Radnymi z Rybarzowic, Radni powiatu Bielskiego- dh Grzegorz Gabor, P. Józef Świerczek

Podczas zebrania specjalne podziękowania otrzymał dyr. Szkoły w Rybarzowicach mgr Dariusz Binda, za udostępnianie w celach sportowo-rekreacyjnych nowopowstałej hali sportowej druhom z OSP Rybarzowice.
 Nie zapomniano wspomnieć również o osiągnięciach poszczególnych druhów którzy za swoje dokonania zostali docenieni i odznaczeni na różnych szczeblach władz związkowych ZOSP RP i nie tylko.

Na zebraniu zostało również przedstawione krótkie sprawozdanie z działalności Klubu HDK przy OSP Rybarzowice,. Na zakończenie Zebrania głos zabrali zaproszeni goście którzy wysoko ocenili działalność Zarządu oraz całej jednostki.


 

IMGP8362.JPGIMGP8363.JPGIMGP8365.JPGIMGP8368.JPGIMGP8369.JPGIMGP8375.JPGIMGP8376.JPGIMGP8377.JPGIMGP8380.JPG