Gminne zawody OSP Seniorów 2019

7 września 2019 roku na boisku w Buczkowicach 11 drużyn strażackich z Gminy Buczkowice, Wilkowice i Szczyrku, rywalizowało w zawodach sportowo-pożarniczych. Rozpoczęły się o godzinie 8.00 zbiórką na płycie boiska. Zawody otworzył Komendant Gminny OSP wraz z Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Zbigniewem Majcherczykiem oraz Z-cą wójta Gminy Jerzym Kanikiem. Również na rozpoczęciu zawodów obecny był, Komendant Gminny Wilkowic dh Grzegorz Gabor, oraz wiceprezes ZOGm Wilkowic dh Jerzy Ślusarczyk. Drużyny brały udział w 3 konkurencjach. Pierwszą była sztafeta pożarnicza, drugą ćwiczenie musztry, a trzecią ćwiczenie bojowe.

Pierwszą i trzecią konkurencję sędziowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Bielska-Białej z sędzią głównym st. kpt. Romanem Marekwicą na czele. Ćwiczenie musztry oceniał Komendant Gminny OSP dh Stanisław Górny- które to wykonali tylko druhowie z OSP Rybarzowice, Godziszka,Buczkowice i Kalna.

Klasyfikacja w Gminie Buczkowice przedstawia się następująco:

Grupa A mężczyźni:
1.    OSP Rybarzowice
2.    OSP Buczkowice
3.    OSP Godziszka
4.    OSP Kalna

W Gminie Wilkowice zwyciężyła drużyna z OSP Bystra a Szczyrku -Szczyrk

Na zbiórce kończącej zawody głos zabrał sędzia główny odczytując protokół z przebiegu zawodów. Później głos zabrał z-ca wójta Jerzy Kanik, który podziękował za pomoc w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu zawodów strażakom OSP z gminy oraz KM PSP w Bielsku Białej. Podziękowania złożył również Komendant Gminny. Zawodnicy z naszej gminy otrzymali puchary, dyplomy oraz czapki do ubrań koszarowych. Zawodom towarzyszyła piękna pogoda oraz niestrudzeni druhowie którzy cały czas dbali o zapewnienie, zarówno ze strony technicznej oraz porządkowej, prawidłowego przebiegu zawodów, Po zakończeniu zawodów strażacy podsumowali zawody na wspólnym posiłku zorganizowanym przez strażaków z Buczkowic. Spotkanie to było również podyktowane przygotowaniem przez nasze jednostki OSP, zabezpieczenia Rajdu Rowerowego w sobotę 14-09-2019

Rybarzowicką straż reprezentowali –
Drużyna Mężczyzn A: Dawid Bistyga, Kamil Ciszczoń, Paweł Góralczyk,Mateusz Moczek, Tymoteusz Kropacz, Tomasz Jakubiec, Piotr Januła, Wojciech Januła, Jakub Zając, Patryk Szczypka


Zawody_2019_A_G_(271).jpgzawody_senior_OSP_2019_JM_(3).jpgZawody_2019_A_G_(289).jpgZawody_2019_A_G_(48).jpgZawody_2019_A_G_(297).jpgZawody_2019_A_G_(218).jpgZawody_2019_A_G_(252).jpgZawody_2019_A_G_(3).jpgZawody_2019_A_G_(306).jpgZawody_2019_A_G_(319).jpgzawody_senior_OSP_2019_JM_(5).jpgZawody_2019_A_G_(132).jpgZawody_2019_A_G_(39).jpgZawody_2019_A_G_(5).jpgZawody_2019_A_G_(284).jpgZawody_2019_A_G_(236).jpgZawody_2019_A_G_(317).jpgZawody_2019_A_G_(22).jpgzawody_2019_SG.jpgZawody_2019_A_G_(164).jpgZawody_2019_A_G_(229).jpg