Patriotyczna Akademia z okazji 100 lecia Niepodległości Polski w Rybarzowicach

W niedzielne popołudnie w dniu 4 listopada 2018roku  o godz. 17.00  w Domu Ludowym w Rybarzowicach ,odbyła się uroczysta Akademia Patriotyczna z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. To kolejny element świętowania Niepodległości Polski w Rybarzowicach których organizatorem jest Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej  dh Stanisław  Górny , wspólnie z Parafią Rybarzowice, Stowarzyszeniem „ Ziemia Rybarska” Kołem Gospodyń Wiejskich. Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów , Kółkiem Rolniczym, Klubem Sportowym ISKRA, Przedszkolem oraz Szkołą w Rybarzowicach.

Po powitaniu przez Prezesa OSP, oraz  „dowodzącą”  akademią P. Bronisławę Omańską - wice dyrektor Szkoły w Rybarzowicach, zaproszonych gości i bardzo licznie zgromadzonych mieszkańców, nastąpił pierwszy epizod artystyczny  w wykonaniu przedszkolaków, które w swoich dłoniach dzielnie  dzierżyły biało czerwone flagi.

Następnie zostały przedstawione najważniejsze elementy które stanowią całość obchodów aż do dnia 11 listopada 2018r.   

krótki wstęp przedstawiony przez organizatora-

Pierwszy dzwonek to zarezerwowanie koncertu orkiestry  na 11 listopada tego roku, dokładnie rok temu. potem pierwsze spotkanie w dość wąskim gronie a potem kolejne i kolejne w które włączały się poszczególne organizacje i instytucje aż do dnia dzisiejszego.

W piątek 03 sierpnia tego roku, po mszy świętej o godz. 18.00 Ksiądz Kanonik- Władysław Urbańczyk wraz z wikarym Rafałem oraz ks. Wiesławem dokonali poświecenia dzieła, które jednocześnie zainicjowało przygotowania do głównych obchodów listopadowych, w ramach 100 dni na 100 lecie Niepodległości w Rybarzowicach.

Tym dziełem był wyremontowany po raz kolejny Pomnik Legionistów przez OSP Rybarzowice, w ramach którego została wymieniona dolna płyta pomnika, nowe kolumny z oświetleniem, odnowione  maszty  z biało czerwonymi proporcami oraz  krzyż .  Od tego tez dnia  wielu mieszkańców powiesiło na swoich domach biało czerwone flagi. 

Co miesiąc składane były biało-czerwone wiązanki - przez sołtysa Kazimierz Sadlika, przewodniczącego RS-Zdzisława Świerczka oraz przed wizytacją biskupią przez Mirosława Szemlę ,  o  ciągły płomień w zniczach  oraz flagi dbali strażacy.

W tym czasie została również wydana Książka’’ Droga Mieszkańców Rybarzowic do Niepodległości 1914-1918” autorstwa Pana Jarosław Krutaka. To opracowanie było wypełnieniem myśli przewodniej  Akademii.

Piękne teksty i patriotyczne pieśni w wykonaniu chóru i solistów ze Szkoły Podstawowej pod kierownictwem P. Katarzyny Skrzypek dopełniały podniosłego charakteru Akademii. W tych artystycznych  i pełnych patriotyzmu przesłaniach swój wkład miały również „ Rybarskie Nutki” z KGW oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Rybarzowice.

Bardzo ciekawą historii przedstawił P. Jarosław Krutak- autor książki „Droga Mieszkańców Rybarzowic do Niepodległości 1914-1918”. Obecni na akademii z wielkim zaciekawieniem wysłuchali wiele ciekawych faktów z okresu I wojny Światowej. Przedstawił także  zaangażowanych w  odzyskanie niepodległości naszych rodaków. Zarówno wielkich działaczy, jak również tych którzy nie bali się walki, zarówno w szeregach Legionów Polskich oraz w armii austro- węgierskiej.

Kolejnym elementem akademii któremu towarzyszyły wielkie emocje, był konkurs wiedzy historycznej na podstawie wspomnianej publikacji. Do rywalizacji w trzech grupach wiekowych przystąpiło 18 osób w sześciu zespołach po dwa w każdej z kategorii. W pierwszej grupie wiekowej rywalizowały dzieci z klas V iVI, drugiej  z klas VII i VIII, oraz w trzeciej reprezentacja KS „Iskra” i RZPiT.  Komisja konkursowa pod kierownictwem P. Krzysztofa Pietyry- nauczyciela historii, w trzech odsłonach między występami artystycznymi profesjonalnie przeprowadziła zmagania i wyłoniła liderów.

Dopełnieniem podniosłego nastroju było wkroczenie na widownię grupy rekonstrukcyjnej  z Wadowic. Krótka prezentacja Legionistów na scenie przeniosła się na widownię, gdzie każdy mógł z bliska doświadczyć szczegółów umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia oraz dokumentów żołnierzy 56. Pułku Piechoty z Wadowic gdzie służyło w czasie I wojny światowej najwięcej naszych mieszkańców.

W trakcie trwania akademii zostały złożone podziękowania przez Prezesa OSP Stanisława Górnego oraz  Ks. Kan Władysława Urbańczyka- reprezentującego współorganizatorów.

W pierwszej kolejności podziękowania zostały skierowane do Samorządu Gminy oraz Firm i osób bezpośrednio zaangażowanych w remont Pomnika Legionistów

Z tego tytułu podziękowania otrzymali: 

-  Wójt Gminy- Józef Caputa

-  Firma Kamieniarska- Paweł i Zdzisław Gorczewscy

-  Firma Ślusarska-Zbigniew Gołąbek

-  Firma Elektryczna-Zenon Dobija

-  Kółko Rolnicze-Janusz Matlak,

-  członek OSP- Bogusław Gołąbek,

ZA WIELKI WKŁAD PRACY przy opracowaniu  książki podziękowania odebrał autor- Jarosław Krutak.

Kolejnymi nagrodzonymi byli laureaci oraz uczestnicy Konkursu Wiedzy którzy otrzymali stosowne dyplomy z podpisami fundatorów  , a nagrody ufundowali:

 1. Stowarzyszenie Ziemia Rybarska
 2. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Rybarzowice-
 3. Koło Gospodyń Wiejskich- 2 nagrody
 4. Rada Sołecka
 5. Przewodniczący Rady  Sołeckiej-Zdzisław Świerczek
 6. Sołtys Rybarzowic- Kazimierz Sadlik
 7. Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów  z Rybarzowic- P. Maria Dobija
 8. Kółko Rolnicze
 9. Klub Sportowy ISKRA z Rybarzowic
 10. Wiceprezes PSL- Mirosław Szemla- 2 nagrody
 11. Proboszcz Parafii Rybarzowice ks.kan. Władysław Urbańczyk-3 nagrody
 12. Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin  4 nagrody
 13. Ochotnicza Straż Pożarna

 Po rozdaniu nagród za konkurs nastąpiły kolejne

podziękowania które w pierwszej kolejności otrzymała Pani Bronisława Omańska-

która w znakomity sposób wyreżyserowała i przeprowadziła Akademię,  w której zaprezentowały się wszystkie grupy wiekowe, a program artystyczny  dał obraz od czasów niewoli aż po Niepodległość.

Również podziękowano tym  którzy w szczególny sposób pomogli w organizacji obchodów  100 lecia  odzyskania Niepodległości

-  P. Monika Bernecka Caputa-  Gminny Ośrodek Kultury

-  P. Barbara Magiera Sadlik- kierownik RZPiT Rybarzowice

-  P. Katarzyna Skrzypek

-  P.P. Halina i Wiesław Kubicowie

- P. Piotr Kocur

- P. Michał Jakubiec

 oraz Jury Konkursu

- P. Dariusz Binda-  dyrektor Szkoły

- P. Jadwiga Kozłowska- dyrektor Przedszkola

- P. Krzysztof Pietyra

i nasze organizacje- KGW, PZERiI. KS Iskra. Ziemia Rybarska,

Złożono także  podziękowania Grupie Rekonstrukcyjnej z Wadowic,   a osobiste  podziękowania skierował Prezes w imieniu organizatorów w stronę, ks. kan. Władysławowa Urbańczyka- proboszcza naszej parafii pw. MB Pocieszenia, za   współpracę   przy organizacji patriotycznych uroczystości na okoliczność 100 lecia Niepodległości Polski w naszej miejscowości.

Na zakończenie wspólnie odśpiewano Hymn Polski.

Zapraszam na uroczystości w przyszłą niedzielę 11 listopada  zarówno te patriotyczne jak msza św. za ojczyznę połączoną z koncertem orkiestry SILENZIO, złożenie hołdu pod Pomnikiem Legionistów,  a potem na poświecenie i wprowadzenie na podział bojowy nowego samochodu pożarniczego dla naszej jednostki   co przypada w  120 lecie  istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach.


Akademia_4_11_2018_C_W.jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(1).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(5).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(8).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(9).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(10).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(11).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(14).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(17).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(18).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(19).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(21).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(22).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(23).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(26).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(29).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(31).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(40).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(46).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(50).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(51).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(52).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(60).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(64).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(72).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(73).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(74).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(82).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(86).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(89).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(96).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(97).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(104).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(112).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(114).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(115).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(124).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(130).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(135).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(140).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(144).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(148).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(151).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(152).jpgAkademia_4_11_2018_C_W_(154).jpg