Dzień Strażaka w Rybarzowicach

W tym roku z okazji Świętego Floriana – patrona strażaków –w dniu 3 maja o godz. 11.00 została odprawiona w naszym kościele parafialnym, msza święta w intencji strażaków ich rodzin oraz zmarłych druhów, której przewodniczył ks. kanonik Władysław Urbańczyk. W swoim kazaniu wiele słów skierował do druhów OSP , jednocześnie dziękując im za codzienne czuwanie aby spieszyć z pomocą, a także za pracę na rzecz rybarzowickiej parafii. Również w kontekście 100 lecia Niepodległości Polski kazanie było mocnym przekazem patriotycznych i religijnych postaw, w których swój udział mają także strażacy ochotnicy.

Przed mszą została złożona symboliczna wiązanka na cmentarzu parafialnym pod Pomnikiem Niepodległości ku czci wszystkich zmarłych druhów z Rybarzowic.

W  uroczystym apelu  na placu strażnicy udział wzięli strażacy-ochotnicy z OSP Rybarzowice, władze  ZOSP RP - członek ZOW dh Mirosław Szemla, radna rady gminy- dh Barbara Magiera-Sadlik , sekretarz ZOGm Jerzy Kanik, sołtys Rybarzowic dh Kazimierz Sadlik. Uroczysty apel rozpoczął prezes OSP dh Stanisław Górny życzeniami i podziękowaniami skierowanymi do strażaków. Następnie dh Bogusław Gołąbek odczytał rozkaz nadania-medali Za zasługi dla Pożarnictwa, oraz Wysługi Lat . Słowa uznania dla społecznej służby strażackiej a jednocześnie pięknego pielęgnowania postaw patriotycznych,   skierowali zaproszeni przedstawiciele władz. Na zakończenie uruchomiona została nowa elektroniczna syrena alarmowa DSE 900S która zastąpiła 48 letnią syrenę mechaniczną. Po apelu wszyscy zostali zaproszeni do strażnicy na poczęstunek.

Decyzją Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach nadano:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa :

- dh Łukasz Bistyga

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

- dh Kamil Ciszczoń

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

- dh Jakub Dobija

Wzorowy Strażak :

- Marcin Zając

Kapituła Medalu nadała

Medal Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego:

- dh Henryk Caputa

 

Decyzją Zarządu Oddz. Gminnego  Odznaki Za Wysługę Lat nadano:

40 lat - dh Jerzy Górny, Kazimierz Sadlik

30 lat-  dh Bogusław Gołąbek, Tadeusz Sadlik

15 lat-  dh Joanna Głowacz, Natalia Górna–Gawron, Honorata Hejny, Łukasz Hańderek

10 lat- dh Dominika Olszanicka

5 lat- dh Patryk Szczypka


Dzien_Strazaka_2018_B_H_(2).jpgDzien_Strazaka_2018_B_H_(12).jpgDzien_Strazaka_2018_B_H_(16).jpgDzien_Strazaka_2018_B_H_(24).jpgDzien_Strazaka_2018_B_H_(26).jpgDzien_Strazaka_2018_B_H_(32).jpgDzien_Strazaka_2018_B_H_(36).jpgDzien_Strazaka_2018_B_H_44.jpgDzien_Strazaka_2018_B_H_(48).jpg