Sprzęt z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP

  • Drukuj

W dniu 28 czerwca br. w remizie OSP Rybarzowice, podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  odbyło się, przekazanie sprzętu do ratowania poszkodowanych w wypadkach, zakupionego z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP z terenu Gminy Buczkowice.

W dniu 26 kwietnia br. Gmina Buczkowice zawarła umowę dotyczącą pozyskania dofinansowania na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Buczkowice. W ramach Projektu „Powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)” otrzymała dotacje w kwocie: 27.438,75 zł. Środki własne stanowiły 1% całości zadania: 277,15 zł. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach opisywanego zadania został zakupiony sprzęt ratowniczy: trzy torby ratownicze PSP R1 (wraz z deskami ortopedycznymi, hydrożelami oraz szynami Kramera) i dwa defibrylatory.

 W przekazaniu sprzętu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Buczkowice Pan Józef Caputa ,Pan Jerzy Kanik (członkowie Zarządu Oddziału Gminnego), Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Zbigniew Majcherczyk, Komendant Gminny OSP druh Stanisław Górny oraz przedstawiciele OSP Buczkowice, Godziszka, Kalna, Rybarzowice. Obecni byli również Radni Rady Gminy.

OSP Buczkowice i OSP Kalna otrzymały torby ratownicze, OSP Godziszka defibrylator, natomiast OSP Rybarzowice torbę ratowniczą oraz defibrylator.

W najbliższym czasie defibrylator zostanie zamontowany na ścianie strażnicy w Rybarzowicach  jako ogólnodostępny. W specjalnej szafie wyposażonej w niezbędny system monitoringu znajdzie się AED z którego w razie potrzeby udzielenia pomocy, może skorzystać każda osoba.


Sprzet_MS-JW_(6).jpgSprzet_MS-JW_(7).jpgSprzet_MS-JW_(12).jpgSprzet_MS-JW_(13).jpgSprzet_MS-JW_(15).jpgSprzet_MS-JW_(16).jpgSprzet_MS-JW_(18).jpgSprzet_MS-JW_(19).jpgSprzet_MS-JW_(23).jpg