Ewakuacja i pokazy - przedszkole i szkoła w Rybarzowicach

W dniu 19 czerwca o godz. 9.30 w Przedszkolu w Rybarzowicach odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne. Nad bezpiecznym przebiegiem ćwiczeń czuwali strażacy z OSP Rybarzowice. Cała  akcja przebiegła sprawnie, zarówno dzieci , kierownictwo i pracownicy zgodnie z procedurami w bezpieczny sposób opuścili obiekt, udając się na wyznaczone miejsce zbiórki. Następnie omówiono to zadanie , jak również  przekazano kilka uwag dotyczących prawidłowego zachowania w sytuacjach groźnych.  To w dalszym ciągu  wprowadziło  dzieci jak i personel do  pokazów sprzętu zarówno strażackiego jak i medycznego. Zarówno strażacy jak też ratownicy medyczni z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego przekazali wiele cennych uwag na temat bezpiecznego zachowania oraz stworzyli możliwość do bezpośredniego kontaktu ze sprzętem ratującym zdrowie i mienie.

Po tych zajęciach zarówno ratownicy medyczni i strażacy ochotnicy udali się do szkoły podstawowej i gimnazjum w Rybarzowicach aby tam przeprowadzić  spotkanie z uczniami na temat bezpiecznych zachowań, udzielić cennych rad jak postępować podczas zagrożenia, udzielać pierwszej pomocy, wykonać telefon  na numery alarmowe.jak też omówić  zagadnienia związane z pracą ratowników medycznych i strażaków. Dzieci i młodzież wraz z personelem szkoły podzieliła się na grupy z których jedne słuchały omawiane zagadnienia a inne  w tym czasie brały udział w praktycznych pokazach sprzętu w których sami brali bezpośredni udział, pod okiem druhów z Rybarzowic oraz  ratowników medycznych z Bielskiego PR.  


pokazy_ewak_19_06_18rW_J_(60).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(25).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(27).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(35).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(38).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(41).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(42).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(53).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(54).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(16).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(67).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(69).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(72).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(75).jpgpokazy_ewak_19_06_18rW_J_(13).jpgpokazy_szkola_19_06_2018_Asia_P_(33).jpgpokazy_szkola_19_06_2018_Asia_P_(2).jpgpokazy_szkola_19_06_2018_Asia_P_(6).jpgpokazy_szkola_19_06_2018_Asia_P_(8).jpgpokazy_szkola_19_06_2018_Asia_P_(11).jpgpokazy_szkola_19_06_2018_Asia_P_(13).jpgpokazy_szkola_19_06_2018_Asia_P_(24).jpgpokazy_szkola_19_06_2018_Asia_P_(30).jpgpokazy_szkola_19_06_2018_Asia_P_(32).jpg