Podziękowanie za przekazanie 1% podatku za rok 2016

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach pragnie serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1% należnego podatku za rok 2016 na rzecz OSP w Rybarzowicach.

Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone na  zakup 2 radiostacji przenośnych Motorola, stanowiąc uzupełnienie sprzętu łączności będącego już w naszej jednostce.

Wszystkie chętne osoby oraz firmy, które nadal chcą wspierać naszą jednostkę prosimy o przekazanie 1% podatku w roku obecnym. Otrzymane wsparcie zostanie wykorzystane na zakup sprzętu, który usprawni nasze działania ratownicze. Również z tego gestu ofiarności Państwa , wsparcie dotrze do poszkodowanych druhów OSP podczas akcji ratowniczych. 

Prezes OSP Rybarzowice

dh Stanisław Górny