Powódź w maju 2010 roku

Akcje związane ze skutkami powodzi na terenie Rybarzowic oraz gminy to: zabezpieczenia brzegów potoków Żylicy i Bruśnika, udrożnienia przepustów, układanie worków z piaskiem, usuwanie powalonych drzew i konarów, przekopy i przecięcia asfaltowych nawierzchni, pompowanie zalanych budynków użyteczności publicznej, zakładów pracy, gospodarstw rolnych oraz posesji.

Ważnym zadaniem była ewakuacja 2 mieszkańców naszej miejscowości oraz zabezpieczenie mostu na Żylicy tzw. na Kowoli przed podmyciem. Wiele z tych akcji przeprowadzaliśmy wspólnie z jednostkami OSP z Buczkowic Kalnej i Godziszki. Do ciągłej dyspozycji był ciężki sprzęt budowlany i materiały, które zabezpieczała firma pana M. Hołdy.

Ogólnie w akcji powodziowej w dniach od 16.05 do 21.05 brało udział w sposób ciągły 17 do 20 druhów członków grupy operacyjno- technicznej OSP Rybarzowice. Łącznie dało to około 1000 godz. przy 92 interwencjach. W akcji zadysponowany był GCBA 60/40 STEYER, oraz LSRG 01/01 FORD , dodatkowo w sposób ciągły pracowały 2 pompy z obsługą.

Jeden zastęp GCBA w ramach odwodów operacyjnych działał od 21.05 do 22.05.2010 na terenie Bierunia angażując do działań autopompę o wydajności 4200l/min oraz pompę pływającą i szlamową.

Od 22-05-2010 zastępy straży przystąpiły do pompowania i dezynfekcji zalanych ujęć wody pitnej – studni, oraz wypompowywania zalanych piwnic.


ZDJĘCIA Z POWODZI W RYBARZOWICACH:

001.jpg003.jpg002.jpg

ZDJĘCIA Z POWODZI W BIERUNIU:

003.JPG001.JPG005.JPG004.JPG002.JPG