Pospieszyli z pomocą

W dniach 25-28 czerwca druhowie OSP Rybarzowice i OSP Buczkowice brali czynny udział w likwidacji skutków obfitych opadów deszczu w gminach Czechowice, Jasienica i Bestwina. OSP Buczkowice działała z 25 na 26 czerwca na terenie gminy Bestwina, zaś druhowie z Rybarzowic walczyli ze skutkami powodzi od 26 do 28 czerwca na terenie 3 gmin powiatu bielskiego.

Za wielkie zaangażowanie naszych druhów spieszących z pomocą zagrożonym gminom, Wójtowie oraz Burmistrz składają podziękowania za pomoc udzieloną mieszkańcom, firmom i instytucjom poszkodowanym w powodzi.