Alarmowo w 2013 roku

W 2013 roku jednostka OSP Rybarzowice wyjeżdżała alarmowo do zdarzeń 44 razy.8 razy wyjeżdżaliśmy poza teren gminy Buczkowice .zaś poza własną miejscowość 22 razy

Na ogólną liczbę 22 wyjazdów do pożarów, 19 to pożary budynków, stodół i pustostanów, pozostałe to suche trawy na terenie Rybarzowic.

Na 22 interwencje w likwidacji miejscowych zagrożeń, 4 razy wypadek drogowy,4 razy udrażnianie przepustów potoków i koryta Żylicy, pozostałe to likwidacja skutków obfitych opadów deszczu w Czechowicach.

Poza akcjami ratowniczo- gaśniczymi zabezpieczaliśmy rajdy rowerowe uroczystości państwowe i kościelne a także pomagaliśmy Firmom i instytucjom działającym na terenie Rybarzowic.


Zdjecie0000.jpgZdjecie0002.jpgZdjecie0003.jpgZdjecie0005.jpgZdjecie0272.jpgZdjecie0293.jpgZdjecie0294.jpgZdjecie0297.jpgZdjecie0298.jpgZdjecie0310.jpgZdjecie0338.jpgZdjecie0339.jpgZdjecie0340.jpgZdjecie0341.jpgZdjecie0343.jpgZdjecie0345.jpgZdjecie0358.jpgZdjecie0375.jpgZdjecie0376.jpgZdjecie0378.jpgZdjecie0380.jpgZdjecie0395.jpgZdjecie0397.jpgZdjecie0398.jpg