Historia OSP - Książka pt. Rybarzowice – z kart historii

 

W styczniu 2011 roku, Sekcja Historyczna działająca przy OSP w Rybarzowicach, oddała do rąk Czytelników kolejną książkę poświęconą dziejom Rybarzowic. Jest to już czwarte przedsięwzięcie, a jednocześnie druga publikacja, przygotowana przez Sekcję.

Książka pt. Rybarzowice – z kart historii ukazuje się w roku szczególnym, pełnym rocznic ważnych wydarzeń, mających przełomowe znaczenie dla lokalnej społeczności.

Sto lat temu, w czerwcu roku 1910, kierownik miejscowej szkoły Józef Kostyrka zorganizował pamiętne obchody 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, które dla wielu mieszkańców były początkiem działalności kulturalnej na terenie wsi. 1 września tego samego roku uruchomiono w Rybarzowicach składnicę pocztową, zaś 23 października uroczyście oddano do użytku nowoczesny jak na owe czasy budynek szkolny i jednocześnie tego samego dnia poświęcono kamień węgielny pod budowę kościoła. Te wydarzenia były zwieńczeniem długiego procesu podnoszenia świadomości społecznej mieszkańców i stanowiły podwaliny po dalszy rozwój Rybarzowic. Poprzez wydanie książki członkowie Sekcji, a wśród nich również autorzy – Władysława Górny i Jarosław Krutak, chcieli przybliżyć te wydarzenia i przypomnieć ludzi, którzy szczególnie przysłużyli się dla historii miejscowości, zarówno sto lat temu, jak i w późniejszych czasach.

W pierwszej części publikacji zaprezentowane zostało pięć artykułów dotyczących dziejów Rybarzowic. Opisane są w nich historyczne początki wsi oraz stosunkowo mało znane epizody jak zbójnicy rodem z Rybarzowic czy obciążenia pańszczyźniane mieszkańców w drugiej połowie XVIII wieku. Ponadto został również przybliżony całokształt przemian społeczno – kulturalnych, których doświadczyła wieś na przełomie XIX i XX wieku, oraz nakreślony obraz miejscowości i jej mieszkańców w czasie pierwszej wojny światowej.

W drugiej części Sekcja zamieściła wybrane biografie tych osób związanych z Rybarzowicami, którzy dla rozwoju wsi położyli wybitne zasługi lub osiągnęli wysoką pozycję w swoim środowisku zawodowym. Przypadająca w tym roku 70. rocznica zbrodni katyńskiej skłoniła także członków Sekcji do zamieszczenia życiorysów dwóch ofiar tej bezprzykładnej tragedii, które pochodziły z naszej miejscowości. Oczywiste jest, że grono osób zasłużonych, których życiorysy także warte są publikacji, jest znacznie szersze. Sekcja Historyczna zdecydowała się jednak zamieścić te biografie, do których zebrali najwięcej materiałów i uznali ja za kompletne.

Na zakończenie książki zamieszczone zostały, niejako w formie ciekawostki, archiwalne mapy, na których przedstawione są Rybarzowice w różnych okresach swego istnienia, a także zdjęcia porównawcze charakterystycznych miejsc na terenie Rybarzowic, by unaocznić zmiany jakie zachodziły i nadal zachodzą w życiu miejscowości.

Członkowie Sekcji Historycznej działającej przy OSP w Rybarzowicach mają nadzieję, że książka spotka się z życzliwym przyjęciem i stanie się zachętą do dalszego poznania historii Rybarzowic. Może skłoni ona do poszukiwań w rodzinnych archiwach starych dokumentów i fotografii, które pozwolą poszerzyć wiedzę o przeszłości naszej miejscowości, bowiem wiele w niej jeszcze mało znanych faktów i wiele osób czeka na upamiętnienie.