Historia OSP - Wystawa „NASZE DZIEDZICTWO-NASZA PAMIĘĆ”

 

 

 

 

 

„Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości" Antoni Kępiński

 

 Komisja Historyczna w składzie: Władysław Górny – kronikarz dziejów Rybarzowic, Mirosława Czernek, Natalia Górna, Jarosław Krutak, Kazimierz Górny, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach zorganizowała wystawę fotograficzną pt.

„Nasze dziedzictwo-nasza pamięć”.

Celem prezentacji jest przedstawienie miejsc Rybarzowic utrwalonych na najstarszych pozyskanych fotografiach, obrazujących wieś nawet w latach 30-tych ubiegłego wieku, w odniesieniu do czasu teraźniejszego. Wystawa wspomina również czasy II wojny światowej i losy niektórych mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.<br>W większości na wystawie zaprezentowano zdjęcia wykonane przez prof. Franciszka Kubicę w latach 1950-1960 i udostępnione przez Piotra Kubicę. Część fotografii przekazali mieszkańcy Rybarzowic: Jan Flisek, Anna Mucha, Kazimierz Dobija, Barbara Kozieł, Marii Frydrych oraz Piotra Wiernika z Wałbrzycha. Pozostałe pochodzą ze zbiorów OSP Rybarzowice.

Obecne fotografie wykonały Mirosława Czernek, Natalia Górna. Wystawę dedykujemy wszystkim mieszkańcom wsi poszukującym śladów przeszłości naszej lokalnej wspólnoty. Warto zanurzyć się w przeszłość tkwiącą w tradycji, kulturze, architekturze, a przede wszystkim w nieprzemijającym pięknie Rybarzowic.

Stanisław Górny - Prezes OSP Rybarzowice