Historia OSP - Wspomnienie o dh Władysławie Górnym - Kronikarzu OSP

Ś. P. dh Władysław Górny Kronikarz OSP Rybarzowice

W sobotnie popołudnie 24 października 2015 r. pożegnaliśmy odchodzącego na wieczną wartę dh. Władysława Górnego - Kronikarza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach. W karty historii Straży Pożarnej wpisał ponad 65 lat swojego życia, lat pasji i zaangażowania w rozwój pożarnictwa.

Urodził się 19 czerwca 1923r w Rybarzowicach. W 1949 r. związał się z pożarnictwem działając i szkoląc strażaków ochotników w posługiwaniu się nowym sprzętem którego to był konstruktorem. To ponad 20 modeli pomp pożarniczych m. in. motopompa M 400, 100 MS P12, M800-PO5 czy też autopompa A16/8-351 oraz wiele innych urządzeń z których część do dnia dzisiejszego służy w ratowaniu ludzi i mienia. Jako tzw. konstruktor wiodący uzyskał w zakresie konstrukcji motopomp wyniki na skale światową oraz patent na wynalazek pompy samozasysającej1. Z jego wiedzy korzystali przyszli oficerowie, mechanicy Zawodowych Straży Pożarnych uczący się w Oficerskiej Szkole Pożarniczej oraz w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Bielsku Białej. Współtworzył nie tylko motoryzację polskiego pożarnictwa, ale także uczestniczył w rozwoju polskiego przemysłu samochodowego rozwijającego się na ziemi bielskiej. Pracował jako inżynier - konstruktor w biurach konstrukcyjnych zaczynając w zakładach mechanicznych w Bielsku K. Ochsner i Syn, dalej Wytwórni Sprzętu Mechanicznego dalej Fabryce Samochodów Małolitrażowych aż do Ośrodka Badawczo Rozwojowego Bosmal. Także w tym czasie opracował wiele katalogów, instrukcji i innych publikacji na temat produkowanych samochodów.

Po przejściu na emeryturę swoje doświadczenie i wiedzę historyczną przełożył wprost na papier. Własnoręcznym pismem skreślił X tomów historii parafii i kościoła a esencją jest tablica umieszczona przy głównym wejściu do Rybarzowickiej świątyni. To osiem tomów Kroniki Ochotniczej Straży w Rybarzowicach, to również dzieje Rybarzowic w licznych folderach i książkach których był autorem, „W cieniu Starego Dębu”, „Rybarzowice - z kart historii”. To dzięki dh Władysławowi została odtworzona historia miejscowych Legionistów uwieńczona odnowionym obeliskiem na cmentarzu parafialnym. W latach 60-tych ubiegłego wieku był budowniczym remizy strażackiej zajmując się jej całą dokumentacją. Jako Kronikarz naszej Straży działał w Komisji Historycznej przy Zarządzie Powiatowym Związku OSP. Wraz z Komisją pracował przy wydaniu „Monografii OSP” oraz albumu „Ochotnicze Straże Pożarne Powiatu Bielskiego na starej fotografii”. Pracował przy organizowanym I Powiatowym Przeglądzie Kronik w Rybarzowicach oraz wielu innych inicjatywach kronikarzy OSP powiatu bielskiego. Parę słów zabrakło do pisanego wstępu do tworzonej przez Komisję Historyczna książki o motoryzacji pożarnictwa na beskidzkiej ziemi. Pozostawił przygotowane materiały do III części historii Rybarzowic.

Był kilka razy Laureatem Ogólnopolskiego Przeglądu Kronik, nominowany do nagrody starosty bielskiego im. „Józefa Londzina”, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu bielskiego. Posiadał godność Członka Honorowego OSP oraz został wpisany do Księgi Wyróżnionych Strażaków Powiatu Bielskiego.

W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyły poczty sztandarowe z Ochotniczych Straży Pożarnych - z Buczkowic, Godziszki, Kalnej, Bystrej, Mesznej, Łodygowic, Szczyrku oraz Rybarzowic. Władze Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, instytucji i organizacji społecznych, a także jego koledzy i współpracownicy.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

1z zapisów w Kronice Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Bielsku- Białej