Historia OSP - „Droga mieszkańców Rybarzowic do Niepodległości 1914-1918”

„Droga mieszkańców Rybarzowic do Niepodległości 1914-1918”

Kolejne trzecie opracowanie dotyczące historii Rybarzowic ukazuje się w tym jakże szczególnym roku dla nas Polaków,- roku 100 lecia odzyskania Niepodległości. Działająca przy OSP Rybarzowice sekcja historyczna, po raz kolejny dokonała utrwalenia historii Rybarzowic. Niniejsze opracowanie pt. „Droga mieszkańców Rybarzowic
do Niepodległości  1914 – 1918” to przede wszystkim wielka praca i poszukiwanie dokumentów historycznych przez  Pana Jarosława Krutaka mieszkańca naszych Rybarzowic, autora niniejszej publikacji.

Wartość zebranych materiałów spowodowała, że to opracowanie odnosi się do wydarzeń I wojny światowej po której to odzyskaliśmy niepodległość. Ukazanie mieszkańców Rybarzowic w kontekście przemian historycznych świadczy o tym, że są to osoby, które nie zamykały się w granicach Rybarzowic ale swoimi czynami, talentami i zdolnościami  przyczyniały się do przemian    nie tylko w  swoim rejonie ale także tej  części  Europy.

Nieocenionym materiałem do książki są zapisy w kronikach i innych opracowaniach śp. prof. Franciszka Kubicy, śp. Szymona Skarewicza, śp. Władysława Górnego – kronikarza dziejów Rybarzowic,  jak również wiedza  i pasja dokumentowania historii  Pana Jarosława Krutaka.

Połączenie tych działań pozwoliło w tym, jakże szczególnym roku dla Rzeczypospolitej ocalić od zapomnienia  bohaterów  pochodzących z Rybarzowic, walczących w wojnie która przyniosła wolność Polsce.  Opracowanie które przekazujemy  w Państwa ręce dokumentuje te postacie potwierdzone  wszelkimi możliwymi do pozyskania materiałami i świadectwami. Przy tej okazji dziękuję  wszystkim tym osobom, które użyczyły nam materiałów i zdjęć.

 

  -prezes OSP Rybarzowice -. Stanisław Górny

Od 20 października książka do nabycia w  strażnicy OSP